Също е включен в Списъка на 100-те национални туристически обекта ( 6-то място). Обхваща старата част на Несебър. Посетителите още преди да са влезли в старата част на града, могат да видят градската порта с останки от крепостни съоръжения от периода IV-VI век. Били са изградени върху по стари основи отпреди 10 века (V- IV в. Преди Христа).

Comments are closed.