Църкви в Несебър:

  • Старата митрополия („Св. София“) – изградена през пети-шести век. Представлява трикорабна базилика;
  • Църквата „Йоан Кръстител“ – от десети-единадесети век с архитектура между базилика и кръстокуполна църква;
  • Новата митрополия („Св. Стефан“) – смята се, че е от десети-единадесети век. В нея стенописите са много добре запазени. Посетителите могат да видят величествените средновековни колони, плочи, надписи и капители, както и външната окраса, която се състои от глинени чашки;
  • Църквата „Св. Тодор“ – тя е от тринадесети век. За съжаление са запазени само северната и западната срана на храма;
  • Църквата  „Св. Йоан Алитургитос“ – от тринадесети-четиринадесети век. Храмът е невероятно красив;
  • Църквата „пантократор“ – тя също е от  тринадесети-четиринадесети век. Също е много добре запазена Средновековна църква;
  • Църквата „Св. Архангели Михаил и Гаврил“ – тя е отново от тринадесети-четиринадесети век. Посетителите могат да видят външните стени, които са впечатляващи със своите орнаменти;
  • Църквата „Св. Параскева“ – също от тринадесети-четиринадесети век;
  • Църквата “ Св. Спас“ – с доста добре запазени стенописи от петнадесети век.
Comments are closed.