Целта на Етнографския музей е да покаже, макар и отчасти  голямото изкуство на българката. Самата къща е двуетажна, приземният етаж е каменен, висок , с двукрила врата. Къщата на Москояни е един от най-интересните възрожденски паметници  – типичен представител на несебърската жилищна архитектура от късния период на българското Възраждане.

Comments are closed.