За България За Несебър Хотелът Цени Промоции
България е сравнително малка по площ страна, но с изключително разнообразни природни богатства. България е сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа - около 5% от общия брой животински видове. Тук са намерили подслон 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000 насекоми и други безгръбначни

Българските гори покриват около 3 900 000 хектара, 60 % с естествен произход. Виреят над 3 750 вида висши и над 6 500 низши растения, 200 ядливи гъби и неколкостотин местни лекарствени растения. Като редки за флората и фауната са категоризирани повече от 700 висши растения.

Българските земи, разположени на важния кръстопът между Европа и Азия, са заселени от дълбока древност. Траки, древни гърци, македонци, римляни, византийци, турци, славяни, българи оставят своя отпечатък. Варненският халколитен некропол е най-старото обработено злато в света, на 6 000 години. Стотиците тракийски гробници са неповторими образци на материалната и духовна култура. Много са и гръцките, римски и византийски паметници от античността и ранното средновековие.

Българите наследяват и обогатяват тази висока култура. Те дават на света своя календар, първата азбука на славянски език на Светите братя Кирил и Методий, славяно-българският превод на свещенните книги, Мадарския конник. Народното творчество е запазило до днес свежестта на народните обичаи, песни и занаяти.

България разполага с редица красиви, богато озеленени курорти с ценни минерални води. В страната има над 500 лечебни минерални извора. В тях функционират балнео и физиолечебници, санаториуми, поликлиники, плажове и басеини.
За Резервация Галерия Карта Контакт